OBAVIJEST EKO-FLOR – ODVOZ KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA S PODRUČJA OPĆINE RUGVICA

Krupni (glomazni) otpad prikupljat će se, ovisno o danu odvoza miješanog komunalnog otpada, prema sljedećem rasporedu:
– 15.09.2021. – za korisnike kojima se komunalni otpad odvozi srijedom
– 16.09.2021. – za korisnike kojima se komunalni otpad odvozi četvrtkom
– 17.09.2021. – za korisnike kojima se komunalni otpad odvozi petkom
VAŽNA NAPOMENA:
Za odvoz krupnog (glomaznog) otpada potrebno je izvršiti prijavu najkasnije tri (3) radna dana prije naprijed navedenog datuma
na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr.
Napomena: u slučaju zaprimanja većeg broja prijava za odvoz glomaznog otpada, prikupljanje otpada vršiti će se i u danima
nakon označenih termina.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Više o ovome u pdf dokumentima:

 Naputak-o-glomaznom-otpadu

 Ekoflor – odvoz glomazni – 9. mj. 2021. – Općina_Rugvica-n