OPERATIVNI PLAN – suzbijanje ličinki

suzbijanje ličinki ( larvicidni tretman) monitoring i mjerenje aktivnosti krilatica na području Općine Rugvica, (03. akcija 13.07.2022.)

više u dokumentu …

 OPERATIVNI PLAN 13.07.2022. larvicidno