Bespovratna sredstava za sanaciju prometnica iz Fonda solidarnosti EU

Ulaganje u cestovnu infrastrukturu na području Općine Rugvica financirano iz Fonda solidarnosti Europske unije

U 2023. godini RUKOM d.o.o. za komunalne djelatnost je putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz Fonda solidarnosti
Europske unije osigurao bespovratna sredstva u iznosu od 501.589,68 EUR-a (referentni broj prijave: FSEU.JID.MMPI.PR.0108)
za sanirane prometnice neposredno nakon posljedica potresa na području Općine Rugvica.
Time je RUKOM d.o.o, kao komunalno poduzeće u 100% vlasništvu Općine Rugvica,
ostvario stopostotno financiranje sanacije oštećenih prometnica nakon potresa na području Općine Rugvica u 2021. i 2022. godini.